SBD Přerov má na Přerovsku, Lipnicku a Tovačovsku silnou tradici a pevné postavení.

Nadstandardním způsobem spolupracujeme s městem Přerovem a kvalitou poskytovaných služeb si děláme dobré jméno i v rámci celé ČR.


Dočasné omezení služeb pro klienty SBD Přerov:

V období od 22. 10. 2020 do 28. 3. 2021 omezujeme svou činnost:

1. Schůzky pouze na základě předchozí domluvy
2. Příjem a výdej dokumentace (smlouvy, žádosti apod.) jen prostřednictvím podatelny SBD Přerov (sekretariát)

Provoz pokladny SBD bude obnoven nejdříve od 29. 3. 2021 (dle krizových opatření vlády).ÚŘEDNÍ HODINY:

Po: 8.00 - 11.00     14.00 - 16.00 hodin

Čt: 8.00 - 11.00     13.00 - 15.00 hodin


K úhradě nájemného využijte možnost úhrady na účet číslo 1057105/0300, variabilní symbol

(kód bytu) najdete na předpisu nájemného nebo na posledním pokladním dokladu.


Převod bytu do vlastnictví člena

Nejvyšší orgán našeho družstva Shromáždění delegátů svým rozhodnutím ze dne 25. června 2020 umožnil rozšíření převodů bytů do osobního vlastnictví nad rámec zákona o vlastnictví bytů, tj. rozšířil tuto možnost i pro členy družstva, kterým zákonný nárok nevznikl.

V praxi to znamená, že každý člen družstva může kdykoliv, tj. i po 1. 1. 2021, podat výzvu k převodu bytu do osobního vlastnictví, tato možnost není omezena žádnou promlčecí lhůtou.

Členové mohou i nadále s družstvem uzavřít dohodu, že převod bytu budou realizovat až v budoucnu, např. po splacení úvěru, který vázne na domě v souvislosti s provedenou rekonstrukcí.

V Přerově, 9. 7. 2020

Jaroslava Ludvová - ředitelka družstva

SBD Přerov nabízí nebytové prostory k pronájmu:

DOTOVANÉ PROJEKTY: