Stavební bytové družstvo Přerov

Naše družstvo má na Přerovsku, Lipnicku a Tovačovsku silnou tradici a pevné postavení. Nadstandardním způsobem spolupracujeme s městem Přerovem. Kvalitou poskytovaných služeb si děláme dobré jméno i v rámci celé ČR.

Převod bytu do vlastnictví člena


Nejvyšší orgán našeho družstva Shromáždění delegátů svým rozhodnutím ze dne 25. června 2020 umožnil rozšíření převodů bytů do osobního vlastnictví nad rámec zákona o vlastnictví bytů, tj. rozšířil tuto možnost i pro členy družstva, kterým zákonný nárok nevznikl.
V praxi to znamená, že každý člen družstva může kdykoliv, tj. i po 1. 1. 2021,  podat  výzvu k převodu bytu do osobního vlastnictví, tato možnost není omezena žádnou promlčecí lhůtou.
Členové  mohou i nadále s družstvem uzavřít dohodu, že převod bytu budou realizovat až v budoucnu, např. po splacení úvěru, který vázne na domě v souvislosti s provedenou rekonstrukcí.

V Přerově, 9. 7. 2020 

Jaroslava Ludvová - ředitelka družstva

Dočasné omezení služeb pro klienty SBD Přerov:

 

V období od 22.10. do 12.12.2020 omezujeme svou činnost:

  1. Schůzky pouze na základě předchozí domluvy
  2. Příjem a výdej dokumentace (smlouvy, žádosti apod.) jen prostřednictvím podatelny SBD Přerov (sekretariát)
Od pondělí 7.12.2020 bude obnoven provoz pokladny SBD a to v době úředních hodin.
ÚŘEDNÍ HODINY
Po:  8.00 - 11.00     14.00 - 16.00  hodin
Čt:   8.00 - 11.00     13.00 - 15.00  hodin

 

SBD Přerov nabízí nebytové prostory k pronájmu

 

Kompletní nabídka nebytových prostor