Projekt - Stavební úpravy bytového domu Kokory 353

01.02.2018

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu Kokory 353

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005523

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Stavební úpravy bytového domu jsou realizovány v rozsahu zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště a stropů v 1.PP, opravy balkonů, osazení nových výplní otvorů v 1.PP a úpravy vstupu do domu, včetně přeložení okapového chodníku domu. Předpokládané celkové náklady na realizaci díla činí 1. 753.215,- Kč vč. DPH a jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.