Kontakty

 

Stavební bytové družstvo Přerov

Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov

                  - na mapě nás najdete zde -

IČO: 000 53 236
zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl Dr XXII, vl. 45
 
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 16.30
Čt:  8.00 – 15.30
polední přestávka: 11.30 - 12.00

POKLADNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.15    12.00 – 16.00
Čt:  8.00 – 11.15    12.00 – 15.00
 
www stránky:  www.sbdprerov.cz
ID datová schránka: 78mu33k
hlavní email:    posta@sbdprerov.cz
e-mailové adresy pracovníků: příjmení@sbdprerov.cz
 

 Hlavní telefonní čísla:

ústředna: 581 706 611  
sekretariát: 581 706 607  
evidence členů: 581 706 624  
nájemné: 581 706 620  
provolba:  581 706 + provolba  
Jaroslava Ludvová 581 706 613 ředitelka družstva
Ing. Rostislav Zacpal 581 706 605 ved. ekonomického úseku
 
 

Telefonní seznam provoleb: 

jméno provolba úsek
Babiánková Jaroslava 664 účtárna - faktury
Burešová Marta 619 účtárna - společenství vlastníků
Cabáková Irena 663 převody bytů do osobního vlastnictví
Mgr. Dučáková Drahomíra 640 právník
Havlíková Lenka 614 styk se samosprávami
Hejtmánková Ivana 622 účtárna - fondy samospráv
Janková Šárka 649 účtárna - úvěry
Janoušková Naděžda 638 správce sítě
Dis. Kaďorková Monika 612 mzdová účtárna
Klapáková Hana 662 SVJ
Štěpánková Pavla 660 účtárna - DPH
Drdová Iva 617 účtárna - půjčky, majetek
Koňaříková Jitka 623 pokladna
Ing. Obručová Daniela 651 účtárna - DPH, majetek
Ing. Otáhalová Jana 629 účtárna - vyúč. top. sezóny, nájem
Mikesková Lenka 624 členská a bytová evidence
Pospíšilová Jana 621 účtárna - fondy samospráv
Součková Monika 611 personální, ústředna
Vondrová Helena 616 účtárna - vedoucí účetní
Závodníková Olga 620 účtárna - vyúč. top. sezóny, nájem
Štrbová Adéla 650 účtárna - společenství vlastníků
Ing. Vondrová Zuzana 625 účtárna - společenství vlastníků
Fuksová Dana 607 sekretariát

 

Stavební bytové družstvo Přerov

Provozně technický úsek Přerov - Předmostí

Teličkova 40, 751 24 Přerov - Předmostí

e-mailové adresy pracovníků: příjmení@sbdprerov.cz

 

 Hlavní telefonní čísla:

ústředna: 581 292 211
GSM brána: 604 215 482
provolba: 581 292 + provolba

 

Telefonní seznam provoleb:

jméno provolba úsek
Tomečková Pavla 212 vedoucí provozně technického úseku
Skopalová Michaela 210 sekretariát a správní pracovník PTÚ
Ing. Hanák Petr 216 technik PO a BOZP
Hobza David 219 bytový technik
Houserková Jana 225 vodoměry, instal. a top. práce
Jordánková Ivana 233 tepelný technik, technik pro výtahy
Nevřela Jiří 232 revizní technik plynu
Říhošková Dagmar 236 bytový technik
Slončíková Blanka 235 bytový technik
Vaculová Irena 218 bytový technik
Ing. Štěpán Martin 215 ved. technik tep. hospodářství
Zapletálek Miloslav 230 ved. stř. vodoměrů, instal. a top. prací, všeob. údržba

 

Stavební bytové družstvo Přerov

Odloučené pracoviště Lipník nad Bečvou

Zahradní 1249, 751 31 Lipník nad Bečvou

 
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.00    12.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 11.00    12.00 – 15.30
 
Ing. Tomková Gabriela 581 771 592