Orgány družstva

 

Členové  představenstva SBD Přerov, zvolení shromážděním delegátů 1. 6. 2016

JUDr. Otakar Š i š k a ,
předseda SBD, kandidoval opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 3. 9. 1975.

Marie B l e c h t o v á ,
zaměstnána: technický dozor Dopravoprojektu Brno.
Kandidovala opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 5. 3. 1975.

Otakar B u j n o c h ,
zaměstnán: kastelán Muzeum Přerov.
Kandidoval nově za člena představenstva.
Členem SBD od 9. 12. 1981.

Ing. Doris D o h n a l o v á ,
ekonom, kandidovala nově za člena představenstva.
Členem SBD od 4. 11. 1981.

JUDr. Petr D u t k o ,
advokát, kandidoval opětovně za člena představenstva, místopředseda SBD.
Členem SBD od 7. 10. 1981.

Ing. Jaroslav K a z d a ,
Ekonom, kandidoval opětovně za člena představenstva, místopředseda SBD.
Členem SBD od 13. 10. 1970.

Vladimír N o v a k ,
technik, byl zvolen jako I. náhradník za člena představenstva.
Členem SBD od 7. 12. 1971.

Čestmír N o v o t n ý ,
technik, kandidoval nově za člena představenstva.
Členem SBD od 4. 2. 1974.

Dáša R a d a š o v á ,
předsedkyně obvodové komise v Lipníku nad Bečvou, kandidovala opětovně za člena
představenstva.
Členem SBD od 2. 4. 1996.

Členové  kontrolní  komise SBD Přerov, zvolení shromážděním delegátů 1.  6. 2016

Jiří B u c h e r ,
předseda kontrolní komise, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Důchodce, členem SBD od 1. 8. 1970.

Zdeněk H o l a s
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 7. 7. 1976.

Josef J u r a j d a
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 28. 2. 1972.

Renata K l i m e c k á ,
zdravotní sestra, kandidovala nově za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 9. 12. 1981.

Ing. Antonín K u č e r a ,
místopředseda kontrolní komise, důchodce.
Kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 15. 8. 1967.

Jiří  Š t ě p á n e k ,
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 15. 8. 1967.

Martin T u n k l ,
technik, kandidoval nově za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 6. 8. 1980.