Orgány družstva


Členové představenstva SBD Přerov, zvolení shromážděním delegátů 20.5.2021


JUDr. Otakar Š i š k a
předseda SBD, kandidoval opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 3. 9. 1975.

Marie B l e c h t o v á
zaměstnána: technický dozor Dopravoprojektu Brno.
Kandidovala opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 5. 3. 1975.

Otakar B u j n o c h
zaměstnán: kastelán Muzeum Přerov.
Kandidoval opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 9. 12. 1981.

JUDr. Petr D u t k o
advokát, kandidoval opětovně za člena představenstva, místopředseda SBD.
Členem SBD od 7. 10. 1981.

Ing. Jaroslav K a z d a
Ekonom, kandidoval opětovně za člena představenstva, místopředseda SBD.
Členem SBD od 13. 10. 1970.

Bc. Bronislava M a h s l o n o v á
Ekonom, kandidovala opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 6.3. 1985.

Vladimír N o v a k
technik, kandidoval opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 7. 12. 1971.

Čestmír N o v o t n ý
technik, kandidoval opětovně za člena představenstva.
Členem SBD od 4. 2. 1974.

Dáša R a d a š o v á
předsedkyně obvodové komise v Lipníku nad Bečvou, kandidovala opětovně za člena
představenstva.
Členem SBD od 2. 4. 1996.


Členové kontrolní komise SBD Přerov, zvolení shromážděním delegátů 20.5.2021


Jiří B u c h e r
předseda kontrolní komise, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Důchodce, členem SBD od 1. 8. 1970.

Zdeněk H o l a s
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 7. 7. 1976.

Josef J u r a j d a
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 28. 2. 1972.

Renata K l i m e c k á
zdravotní sestra, kandidovala opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 9. 12. 1981.

Ing. Antonín K u č e r a
místopředseda kontrolní komise, důchodce.
Kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 15. 8. 1967.

Jiří Š t ě p á n e k
důchodce, kandidoval opětovně za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 15. 8. 1967.

Petra Š e b e s t o v á
referentka, kandidovala nově za člena kontrolní komise.
Členem SBD od 6. 9. 1972.