Stavební úpravy bytového domu Svépomoc 500, Brodek u Přerova

21.08.2019

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu Svépomoc 500, Brodek u Přerova

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011106

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Stavební úpravy bytového domu jsou realizovány v rozsahu zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště a stropů v 1.PP, osazení nových výplní otvorů v 1.PP a úpravy vstupu do domu.
Předpokládané celkové náklady na realizaci díla činí 1. 985.617,61 Kč vč. DPH a jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.