Projekt - Rekonstrukce plynové kotelny BD Zvolenov 545 Tovačov

07.08.2018

Název projektu: Rekonstrukce plynové kotelny BD Zvolenov 545 Tovačov

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009145

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Rekonstrukce plynové kotelny spočívá v instalaci nových plynových kondenzačních kotlů, vyvložkování spalinové cesty, úpravě stávající plynoinstalace v bytovém domě a provedení nové elektroinstalace včetně systému Měření a regulace.

Předpokládané celkové náklady na realizaci díla činí 536.531,- Kč vč. DPH a jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.