Přerov, Velká Dlážka 1

Čestné uznání kategorii Panelový dům