Přerov, U tenisu 7

1. místo v kategorii Panelový dům