Přerov - Předmostí, Pod Skalkou 6, 8

Čestné uznání v kategorii Panelový dům