Přerov - Předmostí, Pod Skalkou 26, 28

Čestné uznání