Přerov - Předmostí, Hranická 7, 9

1. místo v kategorii Panelový dům