Přerov, Optiky 13, 15, 17

Čestné uznání v kategorii Cihlový dům - rekonstrukce