Přerov, Denisova 16

Čestné uznání v kategorii Panelový dům