Projekt IPRM - Přerov - Jih

25.09.2013 13:55

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 128/41 Přerov, realizuje v současné době projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov - Jih. Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu pod názvem - Regenerace Bytového domu 3,5 Nádražní v Přerově, registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07593.

Regenerace bytového domu spočívá v zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střešního pláště a zateplení střechy, osazení nových vstupních sestav s integrovanými schránkami, nové povrchové úpravy podlah hlavních vstupů a přilehlých stěn, zateplení soklové stěny a její úpravy mozaikovou omítkou a předláždění okapového chodníku domu.

Předpokládané stavební náklady na regeneraci tohoto bytového domu činí 4 278 811,- Kč, smluvní ukončení stavebních prací je do termínu 28.9.2011. Projekt splnil podmínky dotačního programu a byl na základě doporučení Řídícího výboru IPRM Přerov - Jih schválen Radou města Přerova k poskytnutí podpory z Intergrovaného operačního programu. Poskytovatelem dané dotace je Ministerstvo pro místrní rozvoj.