Pozvánka na SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ, které se koná 30. května 2019

10.05.2019 13:46

Stavební bytové družstvo PřerovKratochvílova 128/41, PSČ 750 02

Vás zve na Shromáždění delegátů, které se koná ve čtvrtek 30. května 2019 v 16.00 hodin v klubu TEPLO Přerov, Horní náměstí, Přerov

Program:

 1. Zahájení

 2. Volba pracovních komisí:

    volba mandátové komise

    volba návrhové komise

    volba dvou ověřovatelů zápisu

    jmenování zapisovatele

 3. Zpráva představenstva o výsledcích činnosti a hospodaření družstva v roce 2018

 4. Zpráva kontrolní komise

 5. Organizační záležitosti

 6. Ocenění funkcionářů samospráv při příležitosti 60. výročí založení SBD Přerov

 7. Projednání možnosti rozšíření převodů bytů do vlastnictví členům družstva, kterým nevznikl nárok dle zákona o vlastnictví bytů

 8. Zpráva mandátové komise

 9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr