Pozvánka na schůzi Shromáždění delegátů 25.6.2020

08.06.2020 12:33

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02
Vás zve na Shromáždění delegátů, které se koná ve čtvrtek 25. června v 16.00 hodin v klubu TEPLO Přerov, Horní náměstí, Přerov.
Upozorňujeme delegáty, že jednání bude probíhat dle nařízených hygienických opatřeních (rouška, desinfekce).

Program:
 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí: volba mandátové komise
                                              volba návrhové komise
                                              volba dvou ověřovatelů zápisu
                                              jmenování zapisovatele
 3. Zpráva představenstva o výsledcích činnosti a hospodaření družstva v roce 2019
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Organizační záležitosti
 6. Projednání možnosti rozšíření převodů bytů do vlastnictví členům družstva, kterým nevznikl nárok dle zákona o vlastnictví bytů
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Diskuse
 9. Usnesení
10. Závěr