Havarijní služba

 

Voda, topení:

na byt. a dom. rozvodech v pracovní dny od 13.00 do 6.00 hodin
následujícího dne, v nepracovní dny po dobu 24 hodin
  606 618 917
ve městě Lipník nad Bečvou   777 726 726, 777 727 727
na zařízeních dodavatele tepla TEPLO Přerov a.s.
objektové předávací stanice (OPS) v domech
  581 217 324, 606 678 010
na zařízeních dodavatele tepla Veolia Energie ČR, a.s.
parní výměníkové stanice (VST) v domech města Přerova
  800 800 860
na zařízeních dodavatele tepla TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.
domovní předávací stanice (DPS) v domech
  773 833 596, 773 833 597

 

Výtahy:

KONE a.s. 844 115 115
Schindler CZ, a.s. 800 123 100
Otis a.s. 800 107 525
VÝMYSLICKÝ- VÝTAHY spol. s.r.o. 734 797 811
LIFTMONT CZ s.r.o. 603 206 205
AZ VÝTAHY ČR s.r.o. 737 253 256

 

Poruchy elektrického proudu:

na hl. přívodu do objektů, tj. domů a garáží 840 850 860
havárie v domech a garážích, pouze společné prostory v Přerově a Předmostí
(bez místních částí) v pracovní dny od 13,00 hod. do 06,00 hod.
následujícího dne a v soboty, neděle a svátky
606 678 010
 
havárie v domech a garážích, pouze společné prostory  v Lipníku n.B.
v pracovní dny od 13,00 hod. do 06,00 hod. následujícího dne
a v soboty, neděle a svátky
777 727 727
777 726 726
havárie v domech a garážích, pouze společné prostory v okolních
obcích a místních částech Přerova  (mimo město Přerov, Předmostí
a Lipník n.B)
v pracovní dny od 13,00 hod. do 22,00 hod.  a v soboty,
neděle a svátky po celý den mimo 22,00 až 06,00 hod.
605 176 111
veškeré havárie na všech objektech  ve městech, obcích
a místních částech v pracovní dny od 6,00 do 13,00 hod.
603 487 419

 

Plyn:

na hl. přívodu do domů, požadavky na odpojení objektů 1239

 

Veřejné rozvody vody a kanalizace:

nepřetržitě 800 167 427
nepřetržitě 581 202 094