Směrnice představenstva, ceníky:

 

 Směrnice představenstva družstva č. 3/2018 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dodatek č. 1 ke směrnici představenstva družstva č. 1/2017 pro poskytování odměn funkcionářům družstva osobám vykonávajícím správu domů

Dodatek č. 2 ke směrnici představenstva družstva č. 1/2017 pro poskytování odměn funkcionářům družstva osobám vykonávajícím správu domů

Dodatek č. 3 ke směrnici představenstva družstva č. 1/2017 pro poskytování odměn funkcionářům družstva osobám vykonávajícím správu domů

Směrnice představenstva družstva č. 5/2017 upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí

Dodatek č. 1 ke směrnici představenstva družstva č. 5/2017 upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí

Směrnice představenstva družstva č. 1/2018 upravující ceníky hodinových zůčtovacích sazeb, ceníky kontrol a revizí vyhrazených zařízení a ceníky ostatních služeb vykonávaných za úhradu

Směrnice předsedy družstva č. 1/2017 pro účtování a vymáhání poplatků z prodlení platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu

Směrnice představenstva Stavebního bytového družstva Přerov č. 1/2017 pro poskytování odměn funkcionářům družstva a osobám vykonávajícím správu domů

Směrnice představenstva č. 3/2016 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor

 Dodatek č. 2 představenstva SBD ke směrnici č. 3/2016 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor

Směrnice č. 1/2016 upravující  odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce

Směrnice č. 4/2015 řešící rozúčtování nákladů na vytápění, nákladů na společnou přípravu teplé vody a rozúčtování spotřeby studené vody

Směrnice č. 3/2015 představenstva SBD o výši příspěvků a poplatků za úkony

Dodatek č. 1 ke měrnici č. 3/2015 představenstva SBD o výši příspěvků a poplatků za úkony

Dodatek č. 2 ke měrnici č. 3/2015 představenstva SBD o výši příspěvků a poplatků za úkony

Dodatek č. 4 ke měrnici č. 3/2015 představenstva SBD o výši příspěvků a poplatků za úkony

Směrnice č. 3/2012 představenstva upravující postup a pravidla pro vyřizování žádostí o instalaci zařízení pro příjem televizního signálu na domech

Směrnice č. 2/2011 představenstva, která upravuje postup a pravidla pro vyplácení finančních náhrad za již provedené úpravy

Směrnice č. 1/2010 představenstva, která upravuje postup při odstranění rizik pádu sněhu a ledu ze střech na objektech v majetku SBD Přerov

Směrnice č. 6/2009 představenstva o programech podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva

Směrnice č. 3/2009 představenstva, která upravuje postup při provozování výtahů, kde vlastníkem, popř. provozovatelem je SBD Přerov  a kde termíny odstranění rizik dle platných inspekčních zpráv nebyly v termínu odstraněny